• Πλύσιμο ατομικού ρουχισμού και ιματισμού δωματίου
  • Καθημερινός καθαρισμός δωματίου και τακτική συντήρησή του
  • Προσωπική φροντίδα υγιεινής για τους έχοντες ανάγκη
  • Πυρανίχνευση σε όλα τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους
  • Ενδοεπικοινωνία με τηλέφωνα σε όλους χώρους και κουδούνια σε όλα τα δωμάτια και τα μπάνια
  • 24ωρη υπηρεσία security για την ασφάλεια του διαμένοντων
  • Αυτόματη πυρόσβεση με σύστημα καταιονισμού (sprinkles)
  • Χειροκίνητο σύστημα πυρόσβεσης (δυο πυροσβετικές φωλιές ανά όροφο)
  • Εφεδρική γεννήτρια 400ΚW
  • Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι και τα δωμάτια είναι διαμορφωμένα για τη διευκόλυνση των ατόμων με κινητικά προβλήματα

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you agree with it.