• Φυσικοθεραπευτήριο 80 τμ2 με σύγχρονο εξοπλισμό, κοινόχρηστους χώρους αλλά και ατομικές καμπίνες θεραπείας
  • Προγράμματα φυσικοθεραπείας, κινησιοθεραπείας και αποκατάστασης σε συνεργασία με εξειδικευμένους και έμπειρους Φυσικοθεραπευτές

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you agree with it.