• Ιατρική υποστήριξη Παθολόγου / Νευρολόγου και συνεργατών Ιατρών όλων των ειδικοτήτων
  • 24ωρη νοσηλευτική φροντίδα από ειδικευμένο προσωπικό
  • Τμήμα μακροχρόνιας / βραχυχρόνιας αποθεραπείας (από χειρουργικές επεμβάσεις, κατάγματα, κλπ)
  • Ιατρικές εξετάσεις σε σύγχρονο διαγνωστικό κέντρο
  • Επίβλεψη φαρμακευτικής αγωγής

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you agree with it.